AA-accountant: wat is dat?

Een accountant-administratieconsulent (AA) heeft een opleiding gevolgd die voldoet aan Europese richtlijnen. Het is een beschermde titel. De AA-accountant is gespecialiseerd in de adviesrol. Samen met de ondernemer zorgt zij of hij voor inzicht in de financiën en de juiste weergave van de cijfers. Informatie over de juiste cijfers zijn cruciaal voor de sturing van iedere onderneming.

 De AA-accountant ontpopt zich in de regel tot vertrouwenspersoon en adviseur voor de ondernemer die hoge eisen stelt aan het vakmanschap en de integriteit van de accountant.

Een AA-accountant:

  • stelt jaarrekeningen op en beoordeelt deze of controleert deze;
  • verzorgt diverse fiscale aangiften zoals inkomstenbelasting,
  • vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen;
  • geeft financieel-economisch advies;
  • biedt administratieve ondersteuning.