Admaa Accountants

U geeft niet de eerste de beste inzicht in uw financiële gegevens. U wilt iemand die betrokkenheid toont. Een deskundig en vakkundig persoon die uw gegevens vertrouwelijk behandelt. Iemand die op de hoogte is van de huidige wet- en regelgeving en daar ook – gevraagd of ongevraagd – over adviseert. In begrijpelijke taal, graag. Iemand die verstand heeft van de modernste online administratiesoftware. En, ten slotte, het liefst iemand die zichzelf terugverdient.

Admaa Accountants vult die wensen concreet in. Ons doel is u te ondersteunen en adviseren, zodat u tijd kunt besteden aan uw kerntaken: ondernemen en het verder ontwikkelen van uw bedrijf. Vanuit onze kantoren in Voorburg en Voorschoten verzorgen wij ondermeer jaarrekeningen, salarisadministratie en belastingaangiften voor MKB-ondernemers. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij financieringsaanvragen en bij controles van de Belastingdienst of andere instanties.

ONZE DIENSTVERLENING

Admaa Accountants verzorgt uw volledige financiële administratie of een deel daarvan. Bijvoorbeeld uw jaarlijkse belastingaangifte. Selecteer rechts een dienst voor meer informatie.

Fiscaal

U ontkomt er niet aan: aangifte doen van belastingen. Admaa Accountants verzorgt uw fiscale aangiften en onderhoudt contacten  met de Belastingdienst.

Soms krijgt u een inspecteur van de Belastingdienst op bezoek. Admaa verdedigt graag uw fiscale belangen door dergelijke onderzoeken te begeleiden en als aanspreekpunt te dienen voor de Belastingdienst. 

Het doen van uw belastingaangifte(n) is voor ons tevens een mooie gelegenheid om jaarlijks een adviesgesprek te voeren over de financiële aspecten van uw bedrijf. Daarbij doen wij ons best om een optimale  fiscale positie te bereiken.

Jaarrekeningen

Of uw bedrijf nu wel of niet verplicht is tot het produceren van een jaarrekening, de cijfers geven u hoe dan ook een goed inzicht in de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. Admaa Accountants kan desgewenst naast het verzorgen van de jaarrekening ook periodiek tussentijdse cijfers opstellen. Met deze tussentijdse cijfers kan tijdig sturing worden gegeven aan de ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Salarisadministratie

Een goede salarisadministratie is voor werkgever én werknemer van groot belang. Het vergt de nodige kennis en kunde om de regels goed toe te passen. Besteed het daarom uit aan de specialist van Admaa Accountants! Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

 • de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst.
 • alle overige communicatie met de Belastingdienst.
 • het opstellen van en verzenden van loonstrookjes en jaaropgaven;
 • het adviseren over andere vergoedingen, zoals pensioenbijdragen.

Financiële administratie

Uw financiële administratie op orde: het maakt u tot betere gesprekspartner voor kredietverstrekkers, leveranciers, klanten en overheid. Naar wens verzorgen wij voor u:

 • uw boekhouding (inclusief wegwerken achterstanden);
 • de controle op de door uzelf verzorgde administratie;
 • het invoeren van de dagelijkse kas/bank, - inkoop en verkoop mutatie;
 • debiteurenbewaking;
 • crediteurenbeheer;
 • het opstellen van tussentijdse  financiële overzichten;
 • het opstellen van prognoses, waaronder een resultaatbegroting;
 • liquiditeitsberekeningen;
 • aangifte omzetbelasting.